Thông tin liên hệ

169 Hoàng Hoa ThámVõ Cường - Bắc Ninh - Việt Nam
0222 730 2022
dakhoaquoctebacninh@gmail.com
08:00 - 20:30Thời gian làm việc
Đăng ký khám
Hướng dẫn chỉ đường